İstanbul

27-29 Haziran 2018

Bildiri Yükleme

Bildiri Gönderimi için Son Tarihte Değişiklik

Konferansımıza bildiri gönderimi için belirlenen son tarih 29 Aralık 2017‘ye kadar uzatılmıştır.

Uluslararası İşaret Dili Edinimi Konferansı için aşağıdaki konular başta olmak üzere (ancak bu konulara sınırlı kalmamakla beraber) bildiri gönderimlerinizi bekliyoruz

 

 • 1. ve 2. dil olarak işaret dili edinimi
 • Çift kanallı çift dillilik
 • Okur yazarlık
 • Dil bozuklukları (örn., Spesifik Dil Bozukluğu)
 • Atipik gruplarda işaret dili kullanımı (örn., Otizm, Down Sendromu)
 • İşaret dilindeki görsel benzerlikler ve işaret dili edinimi
 • ve 2. dil ediniminde jest kullanımının önemi
 • İşaret dili ediniminin bilişsel ve nöral göstergeleri
 • Multimedya ve teknolojinin işaret dili öğrenmedeki rolü
 • Ev-içi işaret dili sistemleri ve yeni ortaya çıkan işaret dilleri
 • İşaret dili ediniminin diller arası karşılaştırmalı olarak incelenmesi
 • Geç işaret dili edinimi
 • İşaret dili edinimi ve sosyal gelişim arasındaki ilişki
 • Biyonik kulaklı çocuklarda işaret dili edinimi
 • Dil girdisinin rolü

 

“İşaret dili öğrenme ve öğretmede teknoloji ve medyanın kullanımı” temalı özel oturum için de bildiri gönderebilirsiniz. Bu bildiriler, ayrıca değerlendirmeye alınacaktır.

 

BİLDİRİ ÖZETİ YÜKLEME KILAVUZU

 

 1. Bildiriler 500 kelimeden daha uzun olmamalıdır.
 2. 5 adet tablo ve figür yükleyebilirsiniz.
 3. 5 adet anahtar kelime yükleyebilirsiniz.
 4. Bildiride, yazar(lar)’ın kimliği hakkında herhangi bir ibare bulunmamalıdır.
 5. Başvurular sadece konferansın web sayfası üzerinden ulaşılacak online sistem üzerinden yapılabilir.
 6. Başvuru için son tarih 29 Aralık 2017 olarak belirlenmiştir. Bütün başvurular için son başvuru zamanları UTC 11’e göre yapılacaktır. Eğer başvuru yapılan ülkede, başvuru zamanında henüz bu tarih geçerliyse başvurusu değerlendirmeye alınacaktır.
 7. Bildiriler Türkçe veya İngilizce olarak yapılabilir.

 

ÖZETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Başvuruların değerlendirilmesi en az 2 uzman tarafından yapılacaktır. Değerlendirme ölçütleri olarak bildirinin orjinalliği (ör. bildiride rapor edilen çalışma daha önce yapılmış mı? Çalışma daha önce sunulmuş mu?) ve akademik değeri (Çalışmanın araştırma sorusu yeterince iyi açıklanmış mı? Daha önceki çalışmalara yeterince yer verilmiş mi? Çalışmada kullanılan yöntem araştırma sorusu için uygun mu ve iyi açıklanmış mı? Bildiri açık ve net şekilde yazılmış mı? Çalışma konferansa katılanların ilgisini çekebilir mi?) göz önüne alınacaktır. Organizasyon komitesi, konferans programının içeriğindeki konuların dağılım ağırlığına göre değerlendirmede kabul edilen bildirileri ret etme hakkında sahiptir. Konuşma / işaret dili olarak kabul edilmeyen başvurular poster sunum olarak değerlendirilecektir. Değerlendirme sonuçları 15 Şubat 2018 tarihinde ilk yazarlara bildirilecektir. Başvuruları kabul edilen bildirilerden en az bir yazarın erken kayıt tarihinin bitimine kadar (14 Nisan 2018) kayıt yaptırması gerekmektedir.